தொடர்புகளுக்கு

உங்களுடைய ஆன்மீக சம்பந்தமான கட்டுரைகள், ஆக்கங்கள், உங்கள் பகுதியில் உள்ள ஆலயங்களை பற்றிய தவல்களை நல்க விரும்புகின்றீர்களா? அல்லது உங்கள் சமய அமைப்புகள் மற்றும் அதன் செயற்பாடுகளின் செய்திகளை எமக்கு அனுப்ப விரும்புகின்றீர்களா? உடன் எம்மை தொடர்புகொள்ளவும்.

  • ஆலயங்களை பற்றிய தகவல்கள்
  • ஆலய விழாக்கள் பற்றிய தகவல்கள்
  • நற்சிந்தனைகள், ஆன்மீக கதைகள், கட்டுரைகள், ஆக்கங்கள்
  • சமய அமைப்புகளை பற்றிய தகவல்கள்
  • சமய அமைப்புகளின் நிகழ்வுகள் தொடர்பான தகவல்கள்

தொடர்புகளுக்கு

Pakthi.com

Email: info@pakthi.com

Tel: (+94) 77 123-6813 , (+94) 76 675 7535  , (+94) 77 236 1465

எம்மைப்பற்றி

பக்தி இணையத்தளமானது இலங்கையில் இருந்து இயக்கப்படும் இந்து தர்ம ஆன்மீக இணையத்தளமாகும். இலங்கையின் ஆன்மீகச் செய்திகள், கோவில் திருவிழக்கள், விரதங்கள், ஆலயங்களை பற்றிய தகவல்கள் மற்றும் ஆன்மீக அமைப்புகள் போன்ற தகவல்களை இத்தளத்தினூடாக அறிந்துகொள்ளலாம். தினசரி நற்சிந்தனைகளை வாசித்து வாழ்வில் ஆன்மீக பாதையில் மகிழ்வாக பயணிப்பதற்கு இத்தளம் ஏதுவாக அமையும்.

LATEST POSTS

கடவுளை காட்டுங்கள்

நாமதேவருடைய குருகுலத்தில் பயின்ற மாணவர்களில் சைதன்யனும் ஒருவன். மற்ற மாணவர்களைக் காட்டிலும் மிகவும் புத்திசாலியாக இருந்த சைதன்யனை குருவுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது. ஆகவே, தனக்குக் தெரிந்த அனைத்தையும் நாமதேவன் சைதன்யனுகுக் கற்றுக்...
- Advertisement -